Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie, ważny do chwili zmiany miejsca zameldowania.
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 10 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania, a także potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
   2. Dowód osobisty lub paszport,
   3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - może nim być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 4, stanowiącego załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług nr 4

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian