Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski

Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zamówienie z wolnej ręki
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 03.03.2020
  • Data składania ofert 10.03.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 10.03.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:00
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego
  • Numer UZP/TED 550038582-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian