Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studiów wykonalności dla projektów:
  • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: świetlica „Jagódka” oraz budynek B Urzędu Miasta i Gminy”,
  • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski:
    budynek przy ul. 23 Stycznia 13”,
  • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski:
    budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A i B”.

 

Dodano aktualizację dokumentu umowy z dnia 17.02.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.02.2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian