Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego-energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski.

Zestawienie złożonych ofert_22-02-2021r. (załącznik)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 11.02.2021
  • Data składania ofert 19.02.2021
  • Godzina składania ofert 24:00
  • Data otwarcia ofert 22.02.2021
  • Godzina otwarcia ofert 9:00
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED WIPP.RRI.7013.3.8.2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian