Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Zapytanie ofertowe na Usługę kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do zapytania.
 3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2020 r.
 5.  Uzupełnienie OPZ z 10.09.2020 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.09.2020 r.
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 17.09.2020 r.
  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 04.09.2020
  • Data składania ofert 14.09.2020
  • Godzina składania ofert 23:59
  • Data otwarcia ofert 15.09.2020
  • Godzina otwarcia ofert nie dotyczy
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, kancelaria główna, elektronicznie: k.michalak@soleckujawski.pl
  • Numer UZP/TED nie dotyczy
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian