Zarządzanie kryzysowe

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz.17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)

************

Poniżej link do strony z informacjami dot. sposobu postępowania ludności w przypadku wystąpienia pożaru, awarii gazowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania.
Kliknij TUTAJ

Zakres działania w dziedzinie obronności Państwa w czasie pokoju dla UMiG – zał. do Zarządzenia Nr IV/116/15

  • Formularz składania uwag i wniosków.
    _______________
    Gmina Solec Kujawski ma opracowany i zatwierdzony przez Starostę Bydgoskiego Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą:
  • plan ochrony zabytków miasta i gminy Solec Kujawski na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  • plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy Solec Kujawski,
  • plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Solec Kujawski,
  • gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych.

W 2014 roku Solec Kujawski otrzymał 2 nowoczesne syreny elektroniczne, które zostały włączone do centralnego radiowego systemu alarmowania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian