Zarządzenia – 2015

Zarządzenie Nr IV/110/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

Zarządzenie Nr IV/108/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/104/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/103/15 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/102/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/6.

Zarządzenie Nr IV/101/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka Szkolna”

Zarządzenie Nr IV/100/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia….

Zarządzenie Nr IV/99/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr IV/98/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie Nr IV/96/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr IV/95/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/94/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec kujawski z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/93/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

Zarządzenie Nr IV/92/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok

Zarządzenie Nr IV/91/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2015 r. w s;rawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr IV/90/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr IV/89/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/88/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/87/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

Zarządzenie Nr IV/86/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zarządzenie Nr IV/85/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

Zarządzenie Nr IV/84/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/83/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/7.

Zarządzenie Nr IV/82/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/81/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana porycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie Nr IV/80/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia…

Zarządzenie Nr IV/79/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia scenicznego w Soleckim Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie Nr IV/78/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/77/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Zarządzenie Nr IV/76/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

Zarządzenie Nr IV/75/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/74/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”.

Zarządzenie Nr IV/73/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/52/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :”Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”.

Zarządzenie Nr IV/72/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/71/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13maja 2015 r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wolności 2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/70/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/69/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/68/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/67/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024. 

Zarządzenie Nr IV/66/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/65/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr IV/64/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr IV/63/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkursu 2015 pt. „Roślinne motywy w zabytkowej architekturze Solca Kujawskiego” i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr IV/62/115 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/1.

Zarządzenie Nr IV/61/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia  27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr IV/60/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:”Rekultywacja terenu przemysłowego po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie Nr IV/59/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

Zarządzenie Nr IV/58/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/57/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty.

Zarządzenie Nr IV/56/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/55/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim na kolejny okres.

Zarządzenie Nr IV/54/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/53/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/4.

Zarządzenie Nr IV/52/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City – Solec Kujawski”.

Zarządzenie Nr IV/51/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowej w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie Nr IV/50/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/49/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/48/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP.

Zarządzenie Nr IV/47/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/46/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia pomieszczenia z lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/2 oraz włączenie wydzielonego pomieszczenia do lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/7.

Zarządzenie Nr IV/45/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/44/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/43/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr IV/42/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr IV/41/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2014 rok:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Solec  Kujawski za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2014 rok – część I opisowa,
Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2014 rok – część II opisowa.
Wykonanie planu dochodów i wydatków – załączniki od nr 1 do nr 11.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Solcu Kujawskim za 2014  rok.
– Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2014 rok.

Zarządzenie Nr IV/40/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska.

Zarządzenie Nr IV/39/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. drogownictwa. 

Zarządzenie Nr IV/38/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/150/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/37/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa łączy oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”.

Zarządzenie Nr IV/36/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/35/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr IV/34/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/33/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki  dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Piastów 1 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/32/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/31/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/30/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr IV/29/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr IV/28/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP.

Zarządzenie Nr IV/27/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie Nr IV/26/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/25/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła i podgrzania wody dla budynku przy ul. Granicznej nr 9 stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/24/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/23/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna wraz z dostawą i montażem urządzeń”.

Zarządzenie Nr IV/22/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr IV/21/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za świadczenie usługi ksero w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/20/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/19/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr IV/18/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 2015 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 1.03.2015 r. do 28.02.2018″

Zarządzenie Nr IV/17/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

Zarządzenie Nr IV/15/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/14/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr IV/13/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2015 r.”

Zarządzenie Nr IV/12/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/11/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawski przy ul. Toruńskiej 75/3.

Zarządzenie Nr IV/10/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Zarządzenie Nr IV/9/15 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr IV/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2018.

Zarządzenie Nr IV/8/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr IV/7/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i gminy Solec Kujawski w 2015 roku”.

Zarządzenie Nr IV/6/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2015 roku”.

Zarządzenie Nr IV/5/15 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/4/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr IV/3/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/2/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/1/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian