Zarządzenia Nr IV/89/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisja Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim

Zarządzenia Nr IV/89/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisja Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2018
  • Data wejścia w życie 21.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/89/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisja Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa Urzędu" w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian