Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego”

Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.11.2018
  • Data wejścia w życie 06.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/147/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian