Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.07.2017
  • Data wejścia w życie 14.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/103/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z Uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian