Zarządzenie Nr IV/104/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim”

Zarządzenie Nr IV/104/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.07.2017
  • Data wejścia w życie 26.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/104/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia "Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 3 z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian