Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.08.2016
  • Data wejścia w życie 02.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/121/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian