Zarządzenie Nr IV/125/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr IV/125/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2017
  • Data wejścia w życie 01.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/125/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian