Zarządzenie Nr IV/129/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/129/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Zmieniony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.09.2017
  • Data wejścia w życie 20.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/129/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciou o § 13 ust. 1 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, wprowadzonego w życie Uchwałą Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, zmienionego Uchwałą Nr XIV/140/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian