Zarządzenie Nr IV/133/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr IV/133/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.09.2015
  • Data wejścia w życie 15.09.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/133/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborac: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednsotej samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian