Zarządzenie Nr IV/134/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z z przepompownią ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr ew. 615/1 oraz przebudowie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim”

Zarządzenie Nr IV/134/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z z przepompownią ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr ew. 615/1 oraz przebudowie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2017
  • Data wejścia w życie 29.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/134/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z z przepompownią ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr ew. 615/1 oraz przebudowie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian