Zarządzenie Nr IV/136/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim”

Zarządzenie Nr IV/136/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.10.2017
  • Data wejścia w życie 06.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/136/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian