Zarządzenie Nr IV/138/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.27.19.2015 w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/138/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.27.19.2015 w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2015
  • Data wejścia w życie 28.09.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/138/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.27.19.2015 w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian