Zarządzenie Nr IV/140/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr IV/140/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.10.2017
  • Data wejścia w życie 12.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/140/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1, 3i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian