Zarządzenie Nr IV/143/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr IV/143/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.10.2015
  • Data wejścia w życie 05.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/143/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.182 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian