Zarządzenie Nr IV/144/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr IV/144/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.09.2016
  • Data wejścia w życie 23.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/144/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały nr XXXIII/286/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian