Zarządzenie Nr IV/145/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/145/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.10.2017
  • Data wejścia w życie 18.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/145/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 4 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust.8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach oraz Zarządzenia nr 30/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian