Zarządzenie Nr IV/146/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia gminnego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „WISŁA – 17″

Zarządzenie Nr IV/146/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia gminnego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „WISŁA – 17″

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.10.2017
  • Data wejścia w życie 18.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/146/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przeprowadzenia gminnego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "WISŁA - 17"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz w związku z Zarządzeniem Nr 296/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "WISŁA-17" oraz Zarządzeniem Nr 48/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "WISŁA - 17"
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian