Zarządzenie Nr IV/147/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln zł dla Gminy Solec Kujawski na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zarządzenie Nr IV/147/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln zł dla Gminy Solec Kujawski na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.10.2015
  • Data wejścia w życie 13.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/147/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln zł dla Gminy Solec Kujawski na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian