Zarządzenie Nr IV/147/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. H.Sawickiej 7 w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/147/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. H.Sawickiej 7 w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.09.2016
  • Data wejścia w życie 27.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/147/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. H.Sawickiej 7 w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 94ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z § 15 pkt 4 uchwały nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian