Zarządzenie Nr IV/149/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/149/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2016
  • Data wejścia w życie 29.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/149/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 1 uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim nr XIX/178/16 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski uprawnienia do określenia wysokości opłaty zakorzystanie z toalet publicznych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian