Zarządzenie Nr IV/150/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski „Solecki sokół”

Zarządzenie Nr IV/150/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski „Solecki sokół”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.10.2015
  • Data wejścia w życie 14.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/150/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyznania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski "Solecki sokół".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z Zarządzeniem NrIV/139/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski "Solecki sokół", po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski "Solecki sokół"
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian