Zarządzenie Nr IV/150/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/150/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2016
  • Data wejścia w życie 29.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/150/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim nr XIX/178/2016 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski uprawnienia do określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian