Zarządzenie Nr IV/152/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa elementów dekoracyjnych do zamontowania w okolicach przebudowanego skrzyżowania w ramach projektu pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”

Zarządzenie Nr IV/152/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa elementów dekoracyjnych do zamontowania w okolicach przebudowanego skrzyżowania w ramach projektu pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.10.2015
  • Data wejścia w życie 20.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/152/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa elementów dekoracyjnych do zamontowania w okolicach przebudowanego skrzyżowania w ramach projektu pn.: "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City - Solec Kujawski".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian