Zarządzenie Nr IV/159/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024

Zarządzenie Nr IV/159/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.11.2015
  • Data wejścia w życie 13.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/159/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian