Zarządzenie Nr IV/163/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”

Zarządzenie Nr IV/163/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Zmieniony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.11.2016
  • Data wejścia w życie 07.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/163/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian