Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2016
  • Data wejścia w życie 22.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 22.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/168/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospdoarce nieruchomościami, w zw. z pkt. II ust. 3 i 4 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski, wprowadzony Zarządzeniem nr III/60/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2013 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian