Zarządzenie Nr IV/169/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności „Zastrzeżone”, dotyczącej świadczeń rzeczowych i osobistych przewidywanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy w czasie pokoju

Zarządzenie Nr IV/169/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności „Zastrzeżone”, dotyczącej świadczeń rzeczowych i osobistych przewidywanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy w czasie pokoju.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2015
  • Data wejścia w życie 14.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/169/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zniesienia klauzuli tajności "Zastrzeżone", dotyczącej świadczeń rzeczowych i osobistych przewidywanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy w czasie pokoju.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz § 13 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian