Zarządzenie Nr IV/169/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie procedury ewakuacji pracowników, osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/169/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie procedury ewakuacji pracowników, osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2016
  • Data wejścia w życie 22.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/169/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny procedury ewakuacji pracowników, osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z § 6 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian