Zarządzenie Nr IV/176/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/176/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Zmieniony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.12.2017
  • Data wejścia w życie 05.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/176/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z Uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian