Zarządzenie Nr IV/177/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/177/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/177/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian