Zarządzenie Nr IV/185/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2018 rok

Zarządzenie Nr IV/185/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2017
  • Data wejścia w życie 28.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/185/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny planu kontroli na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z § 4 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski wprowadzonego Zarządzeniem Nr IV/40/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian