Zarządzenie Nr IV/186/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2017 rok

Zarządzenie Nr IV/186/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2016
  • Data wejścia w życie 28.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/186/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny planu kontroli na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy w dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z § 4 ust. 1 pkt a Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski wprowadzonego Zarządzeniem Nr IV/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2014 r., zmienionego Zarządzeniem Nr IV/30/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian