Zarządzenie Nr IV/29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IV/29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2016
  • Data wejścia w życie 15.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/29/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji przetargowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w oparciu o § 8 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian