Zarządzenie Nr IV/35/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. księcia Przemysła na kadencję 2018 – 2022

Zarządzenie Nr IV/35/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. księcia Przemysła na kadencję 2018 – 2022

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2018
  • Data wejścia w życie 08.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/35/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Rady Muzeum Solca im. księcia Przemysła na kadencję 2018 - 2022
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 11 ust. 1, ust. 3-6 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w oparciu o § 9 Statutu Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim w organizacji nadanego Uchwałą nr XXVI/224/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian