Zarządzenie Nr IV/36/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej

Zarządzenie Nr IV/36/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.03.2018
  • Data wejścia w życie 09.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/36/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania gminnej komisji konkursowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie z "Planem Działania Burmistrza w zakresie zarzadzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2018 rok" oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Obrona cywilna Wokół Nas" Edycja 2018 pod hasłem "Walka ze smogiem - życia i środowiska wrogiem", zwanym dalej "Regulaminem Konkursu Plastycznego", organizowanego przez Wojewodę Kujawsk o - Pomorskiego wśród dzieci i młodziezy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian