Zarządzenie Nr IV/40/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu statutu Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/40/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu statutu Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2018
  • Data wejścia w życie 20.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/40/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji ds. opracowania projektu statutu Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 3 ust., art. 22 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z § 56 ust. 1 Uchwały nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. wsprawie Statutu Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian