Zarządzenie Nr IV/41/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok

Zarządzenie Nr IV/41/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok
część opisowa,
część tabelaryczna,
projekt uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok,
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Solcu Kujawskim za 2016 rok,
informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2017
  • Data wejścia w życie 31.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/41/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian