Zarządzenie Nr IV/53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok

Zarządzenie Nr IV/53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.03.2016
  • Data wejścia w życie 30.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/53/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian