Zarządzenie Nr IV/56/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie powierzchni reklamowej lub informacyjnej na budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/56/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie powierzchni reklamowej lub informacyjnej na budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.04.2017
  • Data wejścia w życie 13.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/56/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie powierzchni reklamowej lub informacyjnej na budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian