Zarządzenie Nr IV/60/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/60/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2016
  • Data wejścia w życie 18.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/60/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) , § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian