Zarządzenie Nr IV/75/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/75/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2018
  • Data wejścia w życie 29.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/75/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian