Zarządzenie Nr IV/76/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/76/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2017
  • Data wejścia w życie 22.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/76/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w związku z art. § 9 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian