Zarządzenie Nr IV/77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.05.2016
  • Data wejścia w życie 16.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/77/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz zgodnie z "Planem działania Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski na 2016 rok"
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian