Zarządzenie Nr IV/8/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr IV/8/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.01.2018
  • Data wejścia w życie 16.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/8/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr IV/3/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na reliazację zadań publicznych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian